Čistící špalek pro komín a kamna

Při nákupu osmi kusů čističů máte dopravu zdarma!

Čistící špalek SECURIFLAME je určen pro čištění komínů, otevřených krbů, krbových kamen, krbových vložek, kachlových kamen, tepelných výměníků a kouřovodů. Narušuje a snižuje tvorbu kreosotu ve vašem komínu a tím zvyšuje účinnost vašich kamen nebo krbů. Čistící špalek snižuje tvorbu dehtu pomocí chemické reakce svých částí s dehtem, který se následně vysuší, rozdrobí a sesype do vymetacího otvoru. Čistící špalek neobsahuje žádné látky škodlivé pro lidskému zdraví ani znečišťující ovzduší.

399,00 Kč
  • Čistící špalek hoři přibližně 90 minut. Roztopením krbových kamen se nahřeje dehet na stěně kouřovodu a komínu a současně se zvýší tah.
  • Kouř z čisticího špalku obsahuje přídavné ehcmické látky, které stoupají a usazují se na povlacích kreosotu a zároveň jej narušují.
  • Následkam této reakce se usazeniny uvolní a zredukují, sníží se pravděpodobnost požáru v komíně, takže vaše příští použití kamen nebo krbu bude bezpečnější.
  • I v následujících zatápění po dobu jednoho až dvou týdnů budou přídavné látky z čistícího špalku půnobit na váš kreosot a budou ho dále narušovat. Část kreosotu bude padat zpět do topeniště. kde se dopálí nebo jej vymetete do sběrného koše z vymetacího otvoru.

Návod na použití:

Čistící špalek můžete používat zcela samostatně. Pro zajištění maximální účinnosti je nutné položit jeden špalek na žhavé uhlíky po předchozím ohni. U velkých ohnišť je nutné spalovat dva špalky najednou.

  • Před použitím čistícího špalku proveďte vizuální kontrolu (inspekci) komína a kouřovodu, zda v nich nejsou nečistoty typu: spadlé cihly, ptačí hnízda apod.
  • Pokud budete spalovat jeden špalek, vyjměte jej z obalu a položte na žhavé uhlíky. V případě, že se špalek nevznítí, zapalte jej z obalu, ze kterého ste jej vyndali.
  • Pokud budete spalovat dva čistící špalky, nepokládejte je na žhavé uhlíky, ale přímo je zapalte pomocí jejich obalů. U krbových kamen a krbových vložek doporučujeme mít dvířka kamen zavřená.
  • Čistící špalek hoří přibližně 90 minut a pak dalších několik minut doutná. Nechte jej úplně dohořet a zbytky špalku nechte v topeništi. Přídavné látky se budou dále uvolňovat ze zbytků a během příštího hoření se rozpadnou na popel.
  • Působení čistícího špalku potrvá 1 až 2 týdny. Uvolněný kreosot může padat do topeniště. Po této době proveďte opět kontrolu kouřovodů a uvolněné a narušené části kreosotu uvolněte mechanicky. nebo pomocí vysavače určenémho pro údržbu krbových kamen.
  • Typy čistících špalků: Securiflame - na výkon cca 10kW

Doporučujeme i v dalších dnech používat pro hoření pouze dřevo, které i nadále bude zbytky kreosotu narušovat a likvidovat. Vaše zatápění bude bezpečnější. Čistící špalek doporučujeme používat před a v polovině topné sezony.

Čistící špalek neobsahuje žádné látky lidskému zdraví škodlivé ani ovzduší znečišťující.